Đáp án phiếu bài tập ôn tập học kì 1 đề A2 toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ A2

PHẦN 1

1.

Số chín trăm mười bảy nghìn không trăm linh tám được viết là:

D. 917008

2.

CâuĐúngSai
a)x
b)x
c)x
d)x

3.

Hai số đó là:

C. 2008 và 1968

4.

a) Đ d) Đ

5.

a) Đ b) S

c) Đ d) S

PHẦN 2

1.

Số sách lớp 4A góp được là:

(93 - 15) : 2 = 39 (quyển)

Số sách lớp 4B góp được là:

93 - 39 = 54 (quyển)

Đáp số: Lớp 4A: 39 quyển sách

Lớp 4B: 54 quyển sách

2.

Tổng số sản phẩm 2 phân xưởng làm là:

5000 - 125 = 4875 (sản phẩm)

Phân xưởng B làm được số sản phẩm là:

(4875 - 475) : 2 = 2200 (sản phẩm)

Phân xưởng A làm được số sản phẩm là:

2200 + 475 = 2675 (sản phẩm)

Đáp số: Phân xưởng A: 2675 sản phẩm

Phân xưởng B: 2200 sản phẩm

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021