Đặt câu hỏi có dùng tình thái từ nghi vấn phù hợp với những quan hệ xã hội sau:

  • 1 Đánh giá

e. Đặt câu hỏi có dùng tình thái từ nghi vấn phù hợp với những quan hệ xã hội sau:

  • Học sinh với thầy giáo cô giáo:
  • Bạn nam và bạn nữ cùng lứa tuổi:
  • Con với bố mẹ hoặc cô dì, bác chú:

Bài làm:

  • Học sinh với thầy giáo cô giáo: Em xin phép thầy cho em ra ngoài được không ạ?
  • Bạn nam và bạn nữ cùng lứa tuổi: Cậu có xem bộ phim hôm qua không?
  • Con với bố mẹ hoặc cô dì, bác chú: Bố cho con tiền mua truyện được không ạ?

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 1