Dựa vào tình thái từ(in đậm) trong mỗi câu, hãy nêu sự khác nhau về hoàn cảnh giao tiếp( quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm,...) của mỗi câu

  • 1 Đánh giá

2. Luyện tập sử dụng tình thái từ

a. Dựa vào tình thái từ(in đậm) trong mỗi câu, hãy nêu sự khác nhau về hoàn cảnh giao tiếp( quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm,...) của mỗi câu

Bạn chưa về à?

Bạn giúp tôi một tay nhé!

Thầy mệt ạ?

Bác giúp cháu một tay ạ!

Bài làm:

  • Bạn chưa về à? (Quan hệ tuổi tác)
  • Thầy mệt ạ? (Thứ bậc xã hội)
  • Bạn giúp tôi một tay nhé! (Tình cảm)
  • Bác giúp cháu một tay ạ (Thứ bậc xã hội)

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021