Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Trong đoạn văn trên có những câu nào là câu kể ai làm gì?...

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy thanh niên khua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay, Tây Nguyên thật tưng bừng.

  • Trong đoạn văn trên có những câu nào là câu kể Ai làm gì?
  • Bộ phận nào là vị ngữ của mỗi câu vừa tìm được?
  • Vị ngữ có ý nghĩa gì?
Câu ai làm gì?Vị ngữ trong câuÝ nghĩa của vị ngữ

Bài làm:

Câu ai làm gì?Vị ngữ trong câuÝ nghĩa của vị ngữ
Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.khua chiêng rộn ràngÝ nghĩa của vị ngữ là đều nêu hoạt động của người và vật trong câu
Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng.đeo những vòng bạc, vòng vàng.Ý nghĩa của vị ngữ là đều nêu hoạt động của người và vật trong câu
Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ.mặc những chiếc váy thêu rực rỡÝ nghĩa của vị ngữ là đều nêu hoạt động của người và vật trong câu

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021