Đóng vai và nói lời đối thoại theo mẫu: Bạn báo tin bài của em được điểm cao. Em đáp lại

  • 1 Đánh giá

3. Đóng vai và nói lời đối thoại theo mẫu:

a. Tình huống 1: Bạn báo tin bài của em được điểm cao. Em đáp lại

b. Tình huống 2: Cô giáo cho biết lớp em không đạt giải nhất trong tháng thi đua này. Em đáp lại.

c. Tình huống 3: Mẹ bạn Sơn cho biết hôm nay Sơn bị oomss, không đi học được. Em đáp lại.

Bài làm:

a. Tình huống 1: Bạn báo tin bài của em được điểm cao. Em đáp lại

- Bạn: Bài kiểm tra vừa rồi của cậu được điểm cao đấy.

- Em: Ồ, vậy à, vui quá, cảm ơn cậu nhiều nhé.

b. Tình huống 2: Cô giáo cho biết lớp em không đạt giải nhất trong tháng thi đua này. Em đáp lại.

- Cô giáo: Lớp chúng ta không đạt được giải nhất trong tháng thi đua này.

- Em: Buồn quá ạ! Nhưng dù sao cả lớp cũng đã cố gắng rồi thưa cô. Hi vọng tháng sau chúng ta sẽ đạt giải nhất ạ!

c. Tình huống 3: Mẹ bạn Sơn cho biết hôm nay Sơn bị ốm, không đi học được. Em đáp lại.

- Mẹ bạn Sơn: Sơn hôm nay bị ốm, không đi học được cháu à.

- Em: Sơn đã đỡ hơn chưa cô. Để cháu đến lớp xin phép cô giáo cho bạn ấy nghỉ hôm nay ạ!

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021