Giải bài 2 trang 41 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Trên thế giớiỞ Việt Nam

...........................

...........................

...........................

...................................

...................................

...................................

Bài làm:

Trên thế giớiỞ Việt Nam
 • Xí nghiệp nông nghiệp:
  • Hộ gia đình
  • Trang trại
  • Hợp tác xã
  • Nông trường quốc doanh
 • Thể tổng hợp nông nghiệp
 • Vùng nông nghiệp
 • Xí nghiệp nông nghiệp:
  • Hộ gia đình
  • Trang trại
  • Hợp tác xã
  • Nông trường quốc doanh
 • Thể tổng hợp nông nghiệp
 • Vùng nông nghiệp
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021