Giải bài 63 sinh 7: Ôn tập

  • 1 Đánh giá

Bài 63 với mục tiêu hệ thống hóa và khái quát kiến thức sinh học 7 với nội dung "động vật học". Sau đây, KhoaHoc tóm tắt hệ thống kiến thức và hướng dẫn các bạn ôn tập.

I. Tiến hóa của giới động vật

Đặc điểm

Cơ thể đơn bào

Cơ thể đa bào

Đối xứng tỏa tròn

Đối xứng hai bên

Cơ thể mềm

Cơ thể mầm có vỏ đá vôi

Cơ thể có bộ xương ngoài bằng kitin

Cơ thể có bộ xương trong

Ngành

ĐVNS

Ruột khoang

Các ngành Giun

Thân mềm

Chân khớp

ĐVCXS

Đại diện

Trùng roi, trùng biến hình,…

Thủy tức, san hô,…

Giun đũa,giun đất, sán lông,…

Trai sông, ốc sên, hến,…

Châu chấu, chuồn chuồn, mối, kiến…

Cá chép, chim bồ câu, mèo, chó. trâu, voi, hổ,…

II. Sự thích nghi thứ sinh

  • Động vật thích nghi với môi trường sống.
  • Một số có hiện tượng thứ sinh thích nghi.

III. Tầm quan trọng thực tiễn của động vật

  • Đa số động vật có lợi cho tự nhiên và cho đời sống con người
  • Một số động vật gây hại

STT

Tầm quan trọng thực tiễn

Động vật có ích

Thực phẩm (vật nuôi, đặc sản)

Dược liệu

Công nghệ (vật dụng, mĩ nghệ, hương liệu…)

Nông nghiệp

Làm cảnh

Vai trò trong tự nhiên

Động vật có hại

Đối với nông nghiệp

Đối với đời sống con người

Đối với sức khỏe con người


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021