Giải bài tập 1 trang 116 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 116 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks (follow the example):

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - sgk Toán 5 trang 116

Bài làm:

Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - sgk Toán 5 trang 116

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021