Giải bài tập 1 trang 154 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 154 - toán tiếng Anh 5

a) Fill in the blanks with the correct numbers:

b) Based on the table of metric area measures:

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

 • How many times greater is one unit compared to the next smaller one?
  Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?
 • What fraction of one unit is the next smaller one?
  Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài làm:

a)

Giải bài : Ôn tập về đo diện tích - sgk Toán 5 trang 154

b) Based on the table of metric area are measures:
Trong bảng đơn vị đo diện tích:

 • This unit is greater 100 times than the next unit.
  Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

For example: 1m2 = 100dm2

Ví dụ: 1m2 = 100dm2

 • The less unit is as 100th as the next greater unit.
  Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

For example: 1m2 = dam2

Ví dụ: 1m2 = dam2

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021