Giải bài tập 3 trang 47 sách TBĐ địa lí 12

 • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 12

Giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành ngành công nghiệp trọng điểm nước ta?

Bài làm:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành ngành công nghiệp trọng điểm nước ta vì:

 • Ngành có thế mạnh lâu dài:
  • Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phũ (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...)
  • Thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong nước và nước ngoài)
  • Cơ sở vật chất - kĩ thuật phát triển khá mạnh ( xây dựng nhà máy, xí nghiệp, các xưởng chế biến...)
 • Mang lại hiệu quả kinh tế cao: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi.
 • Tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác: Đối với các ngành cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm như: nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), ngư nghiệp. Ngoài ra, nó còn tác động đến một số ngành khác...
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021