Giải câu 1 bài luyện tập trang 153 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 153 - sgk toán lớp 3

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm?

Bài làm:

Bài giải:

Đổi: 4dm = 40 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 8 = 320 ()

Chu vi hình chữ nhật là:

(40 + 8 ) x 2= 96 ( cm)

Đáp số: Diện tích :320

Chu vi: 96 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021