Giải câu 1 bài ôn tập về đại lượng trang 172 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

A.73cm B.703cm

C.730cm D.70003cm

Bài làm:

Ta đổi:

7m3cm = 700 + 3 = 703 cm

Vậy đáp án đúng là: B. 703 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021