Giải câu 1 trang 73 sách toán VNEN lớp 7 tập 2

  • 1 Đánh giá

D.E Hoạt động vận dụng và Tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 73 sách toán VNEN 7 tập 2

a) Một người tập đi trên khoảnh sân có dạng hình chữ nhật (h.33). Hôm đầu người đó đi theo đoạn thẳng MA, hôm sau đi theo đoạn thẳng MB, hôm tiếp theo đi theo đoạn thẳng MC rồi đến MD. Theo cách đó thì ở lần tập đi sau người đó đi được xa hơn lần đi trước hay không? Vì sao?

b) Nếu một người đi ngang qua đường (h.34), thì cách đi nào ngắn nhất? Giải thích theo cách hiểu của em?

Bài làm:

a) Theo hình vẽ các điểm A, B, C, D nằm trên một đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng đó. MA là đường vuông góc kẻ từ M đến đường thẳng d. Các đoạn thẳng MB, MC, MD là các đường xiên kẻ từ M lần lượt đến B, C và D

Ta có AB, AC, AD lần lượt là hình chiếu của MB, MC, MD xuống d. Ta có ngay AD >AC > AB suy ra

MD > MC >MB > MA

Điều đó có nghĩa là ở lần tập đi sau người đó đi được xa hơn lần đi trước.

b) Người đó nên đi theo vạch kẻ dành cho người đi bộ. Vì khoảng cách từ bên này sang bên kia đường thông thường là khoảng cách của 2 đường thẳng song song, vạch kẻ được thiết kế như đường vuông góc và tạo ra khoảng cách ngắn nhất giữa 2 bên đường.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021