Giải câu 10 bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 10. (Trang 90 SGK)

Có thể điều chế MgCl2 bằng :

  • Phản ứng hoá hợp
  • Phản ứng thế
  • Phản ứng trao đổi.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

Bài làm:

Điều chế MgCl2 bằng :

Phản ứng hoá hợp : Mg + Cl2 → MgCl2

Phản ứng thế : Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe

Phản ứng trao đổi : Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021