Giải câu 1bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 59)

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na Na+ + e ; Cl + e Cl- ; Na+ + Cl- NaCl.

Bài làm:

Đáp án D

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do sự tạo thành các cation, anion và liên kết với nhau bằng liên kết ion

Na Na+ + e ; Cl + e Cl- ; Na+ + Cl- NaCl.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021