Giải thí nghiệm 1 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: So sánh tính oxi hóa của brom và clo

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
 • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với clo.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: So sánh tính oxi hóa của brom và clo

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ,…
 • Hóa chất: dung dịch NaBr, nước clo mới điều chế.

Cách tiến hành:

 • Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch NaBr.
 • Nhỏ tiếp vào ống vài giọt nước clo mới điều chế, lắc nhẹ.

Hiện tượng – giải thích:

 • Hiện tượng: Có khí màu vàng lục thoát ra sau phản ứng.

PTHH: NaBr+Cl2 →2NaCl +Br2

 • Kết luận : Tính oxi hoá Cl > Br
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021