Giải câu 8 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 8 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Cho biết phản ứng sau: 4CuO(r) ⥩ 2Cu2O(r) + O2(k) (∆H > 0)

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu2O?

Bài làm:

∆H > 0 =>phản ứng thu nhiệt =>tăng nhiệt độ để phản ứng xảy chuyển dịch theo chiều thuận.

Ngoài ra có thể dùng biện pháp giảm áp suất chung của hệ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021