Giải câu 8 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 8 (Trang 30/SGK).

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s1

b) 2s2 2p3 ;

c) 3s23p6

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6 ;

Bài làm:

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử :

a) 1s2 2s1 ;

c) 1s2 2s2 2p6 ;

e) 1s2 2p6 3s2 3p5 ;

b) 1s2 2s2 2p3 ;

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ;

1 s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021