Giải thí nghiệm 2 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: So sánh tính oxi hóa của brom và iot

  • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
  • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với iot.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: So sánh tính oxi hóa của brom và iot

Dụng cụ - hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: dung dịch NaI, nước brom.

Cách tiến hành:

  • Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch NaI.
  • Nhỏ tiếp vào ống vài giọt nước brom, lắc nhẹ.

Hiện tượng – giải thích:

  • Hiện tượng: Sau phản ứng dung dịch có màu cam nhạt sau phản ứng,

PTHH: NaI+Br2 →2NaBr +I2

  • Kết luận : Tính oxi hoá Br > I
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021