Giải câu 6 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài làm:

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

  • Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  • Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì.
  • Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành liên kết hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021