Giải câu 12 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 12.(Trang 48 SGK)

Cho hai dãy chất sau:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5

CH4 NH3 H2O HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.

Bài làm:

  • Hóa trị cao nhất với oxi tương ứng với Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5 : I, II, III, IV, V
  • Hóa trị với hiđro tương với CH4 NH3 H2O HF : IV, III, II, I

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021