Giải thí nghiệm 3 bài 20: Bài thực hành số 1 - Phản ứng oxi hóa khử

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit

Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch FeSO4, thêm vào đó 1ml dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ vào ống nghiệm từng giọt dung dịch KMnO4, lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi lần thêm một giọt dung dịch.

 • Quan sát hiện tưởng xảy ra.
 • Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, …
 • Hóa chất: dung dịch FeSO4 loãng, dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch KMnO4

Cách tiến hành:

 • Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dd FeSO4,

 • Thêm vào ống 1ml dd H2SO4 loãng.
 • Nhỏ từng giọt KMnO4 vào ống nghiệm, lắc nhẹ mỗi lần nhỏ KMnO4.

Hiện tượng – giải thích:

 • Hiện tượng: Màu thuốc tím nhạt dần → hết màu
 • Giải thích: Vì trong môi trường axit FeSO4 là chất khử, xảy ra sự oxi hóa Fe → Fe$^{3+}$; Mn từ Mn$^{7+}$ → Mn
 • Phương trình phản ứng: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Vai trò các chất:

 • Fe (FeSO4) là chất khử,

 • Mn (KMnO4) là chất oxi hóa.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021