Giải câu 5 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 128 sgk hóa 10

Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon.

Bài làm:

Ứng dụng của oxi:

Oxi có vai trò quyết định đối với sự sống của con ng ười.

  • Thuốc nổ nhiên liệu tên lửa.
  • Hàn cắt kim loại
  • Y khoa
  • Công nghiệp hóa chất.
  • Luyện thép

Ứng dụng của ozon:

  • Trong công nghiệp,người ta dùng ozon để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn và nhiều vật phẩm khác,…
  • Trong y học, Ozon được dùng để chữasâu răng.
  • Trong đời sống, người ta dùng ozon để sát trùng nước sinh hoạt.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021