Giải câu 5 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 5 (Trang 30/SGK).

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;

b) 3p ;

c) 4s ;

d) 3d.

Bài làm:

Số e tối đa ở các phân lớp:

a) 2s2 ;

b) 3p6 ;

c) 4s2 ;

d) 3d10.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021