Giải câu 4 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 118 sgk hóa 10

Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom,iot:

A. Flo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa mãnh liệt với nước.

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được nước.

C. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hóa được nước.

D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hóa được nước.

Bài làm:

Đáp án A:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021