Giải câu 3 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3.Trang 18 sgk hóa học 10

a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

b) Kí hiệu nguyên tử thể hiện những đặc trưng gì cho nguyên tử một nguyên tô' hoá học, lấy thí dụ với nguyên tố kali.

Bài làm:

a) Định nghĩa: Nguyên tô hoá học bao gồm các nguyên tử có cùng sô đơn vị điện tích hạt nhân.

b) Kí hiệu nguyên tử 19 K.

Kí hiệu trên cho ta biết:

  • Số hiệu nguyên tử của nguyên tố K là 19
  • Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 19
  • Trong hạt nhân có 19 proton và (39 - 19 = 20) nơtron. Vỏ electron của nguyên tử K có 19 electron.
  • Nguyên tử khối của K là 39u.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021