Giải câu 5 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

 • 1 Đánh giá

Câu 5 (Trang 22/SGK).

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Bài làm:

 • Lớp là tập hợp gồm các electron có năng lượng xấp xỉ nhau.
 • Phân lớp là tập hợp gồm các electron có năng lượng bằng nhau.

Khác nhau :

 • Lớp :Gồm các electron có năng lượng xấp xỉ nhau.
  • Kí hiệu : n
  • Với mỗi lớp có số electron khác nhau thí sẽ có tên gọi khác nhau ( VD: n=1 thì gọi là K, n=2 là L, n=3 là M, n=4 là N,... )
 • Phân lớp :Gồm các electron có năng lượng bằng nhau
  • Kí hiệu : s, p, d, f

b)Lớp N gồm có 4 phân lớp s, p, d, f

 • Phân lớp s chứa tối đa 2 e
 • Phân lớp p chứa tối đa 6 e
 • Phân lớp d chứa tối đa 10 e
 • Phân lớp f chứa tối đa 14 e

=>Lớp N chứa tối đa 32e

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021