Giải bài 31 hóa học 10: Bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh . Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của oxi

Oxi có tính oxi hóa mạnh.

 • Tác dụng với kim loại. (trừ Au, Pt…)

Ví dụ: 2 Mg + O2 2MgO

3Fe + 2O2 Fe3O4

 • Tác dụng với phi kim (trừ halogen).

Ví dụ: 4P + 5O2 P2O5

C + O2 CO2

 • Tác dụng với hợp chất

Ví dụ: 2CO + O2 2CO2

C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O

2. Tính chất hóa học của lưu huỳnh

a, Tính chất vật lý

  • S có 2 dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ)
  • Tùy thuộc vào nhiệt độ mà 2 dạng thù hình có thể biến đổi qua lại.
  • Sự biến đổi trạng thái:

<1130C 1190C 1870C >4450C

S8, rắn S8, lỏng, S8, quánh nhớt Sn, hơi

Vàng vàng nâu đỏ da cam

b, Tính chất hóa học

* Tính oxi hóa

 • Tác dụng với kim loại: S tác dụng được với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao.

Ví dụ:

Fe + S FeS (sắt (II) sunfua)

Hg + S → HgS (thủy ngân (II) sunfua).

 • Tác dụng với Hidro:

S + H2 → H2S (hidro sunfua )

* Tính khử

 • Ở t0 cao, S phản ứng được với một số phi kim như O2, F2

S + O2 SO2

S + 3F2 SF6

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của oxi

 • Quan sát hiện tượng.
 • Viết phương trình phản ứng hóa học và xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ

 • Quan sát sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh qua từng nhiệt độ.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Tính oxi hóa của lưu huỳnh

 • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra.
 • Xác định vai trò của các chất khi tham gia phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 4: Tính khử của lưu huỳnh

 • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra.
 • Xác định vai trò của các chất khi tham gia phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021