Giải thí nghiệm 1 bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của oxi

 • Quan sát hiện tượng.
 • Viết phương trình phản ứng hóa học và xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của oxi

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: đèn cồn, kẹp sắt, kẹp gỗ, mẩu gỗ nhỏ,…
 • Hóa chất: Dây thép dài, bình khí oxi đã điều chế sẵn.

Cách tiến hành:

 • Quấn vào đầu dây thép một mẩu than hoặc mẩu gỗ nhỏ.
 • Đốt nóng một đoạn dây thép xoắn trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình đựng khí oxi.

Hiện tượng – giải thích

 • Mẩu than cháy hồng.
 • Khi đưa vào lọ chứa oxi, dây thép cháy trong oxi sáng chói, nhiều hạt nhỏ sáng bắn tóe như pháo hoa.

3Fe + 2O2→(to) Fe3O4 (Màu đen)

  • Oxi đóng vai trò là chất oxi hóa: O20 + 4e → 2O-2
  • Fe đóng vai trò là chất khử: Fe0 → Fe+2
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021