Giải câu 4 bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 22/SGK).

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

A. 6;

B. 8;

C.14;

D. 16.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án D

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron

Ta lại có: Lớp thứ nhất tối đa 2e ; lớp thứ 2 tối đa 8 e

=>Đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 2 + 8 + 6 = 16

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021