Giải câu 6 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 6 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
b) Số hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu ?
c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?
d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?

Bài làm:

a) Nguyên tử photpho có 15e.

b) Số hiệu nguyên tử của P = Z = số electron = 15e

c) Có 3 lớp (K, L, M) Lớp thứ 3 (Lớp M) có mức năng lượng cao nhất.

d) P lớp ngoài cùng có 5 e, vì vậy có khả năng nhận e => Có tính phi kim..

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021