Giải bài 28 hóa học 10: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot . Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất hóa học của brom và iot
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất hóa học của brom

Brom có tính oxi hóa mạnh:

 • Tác dụng với kim loại:

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

 • Tác dụng với hidro : ở nhiệt độ cao

Br2 + H2 → 2HBr(k) hiđrobromua

 • Tác dụng rất chậm với nước (khó hơn clo):

Br2 + H2O ⥩ HBr + HBrO

2. Tính chất hóa học của iot

Bán kính nguyên tử và độ âm điện iot nhỏ hơn flo, clo, brom nên iot có tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brom

 • Tác dụng với kim loại trong điều kiện đun nóng và xúc tác

3I2 + 2Al →(xt: H2O) 2AlI3

 • Tác dụng với hidro:

I2 + H2 ⥩ (tO: 350 – 500oC ; xt:Pt) 2HI (k)

 • Hầu như không tác dụng với nước
 • Có tính oxi hoá kém hơn clo, brom nên:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Br2 + 2NaI → 2 NaBr + I2

 • Tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh (khi đun nóng mất màu, để nguội lại hiện ra) => Phản ứng nhận biết iot

B. Giải thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: So sánh tính oxi hóa của brom và clo

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
 • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với clo.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: So sánh tính oxi hóa của brom và iot

 • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
 • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với iot.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Tác dụng của iot với hồ tinh bột

 • Quan sát hiện tượng xảy ra.
 • Đun nóng ống nghiệm, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 8 lượt xem