Giải câu 7 bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 167 sgk hóa lớp 10

Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:

a) CH4(k) + H2O(k) ⥩ CO(k) + 3H2(k)

b) CO2(k) + H2(k) ⥩ CO(k) + H2O(k)

c) 2SO2(k) + O2(k) ⥩ 2SO3(k)

d) 2HI ⥩ H2(k) + I2(k)

e) N2O4(k) ⥩ 2NO2(k)

Bài làm:

Giảm dung tích của bình phản ứng xuống => áp suất chung của hệ tăng

a) CH4(k) + H2O(k) ⥩ CO(k) + 3H2(k) => Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

b) CO2(k) + H2(k) ⥩ CO(k) + H2O(k) => Cân bằng không chuyển dịch.

c) 2SO2(k) + O2(k) ⥩ 2SO3(k) => Cân bằng không chuyển dịch.

d) 2HI ⥩ H2(k) + I2(k) => Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021