Giải câu 4 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao?

Bài làm:

Sự dịch chuyển cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng.

Những yếu tố làm chuyển dịch cân bằng

  • nồng độ.
  • áp suất.
  • nhiệt độ.

Chất xúc tác không có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, vì khi phản ứng thuận nghịch chưa ở trạng thái cân bằng thì chất xúc tác có tác dụng làm cho cân bằng nhanh chóng được thiết lập hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021