Giải câu 7 bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 7 (Trang 30/SGK).

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Bài làm:

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết :

  • Cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp.
  • Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tố.

Thí dụ : Na : 1s2 2s2 2p6 3s1 là kim loại mạnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021