Giải câu 4 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 60 SGK)

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

a) , $_{18}^{40}\textrm{Ca}^{2+}$ , $_{17}^{35}\textrm{Cl}^{-}$ , $_{26}^{56}\textrm{Fe}^{2+}$.

b) , $_{16}^{32}\textrm{S}^{2-}$ , $_{13}^{27}\textrm{Al}^{3+}$.

Bài làm:

a)

có số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

có số p: 18; số e: 18; số n: 22

có số p: 17; số e: 18; số n: 18

có số p: 26; số e: 24; số n: 30

b)

có số p: 20; số e: 18; số n: 20

có số p: 16; số e: 18; số n: 16

có số p: 13; số e: 10; số n: 14

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021