Giải câu 5 bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 108 sgk hóa 10

Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 g clorua vôi?

Bài làm:

Ta có: =\(\frac{254}{127}\) = 2 (mol)

PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

NaCl + H2SO4 →(to) NaHSO4 + HCl

MnO2+ 4HCl → MnCl2 + Cl2 +2H2O

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Khối lượng các chất để điều chế 254 g clorua vôi là:

nCl2 = nCaOCl2 = nMnO2­ = 2(mol) = 87 . 2 = 174 g

= 2nHCl = 4nCaOCl2 = 8 (mol) => = 8 . 98 = 784 g

= \(\frac{784 . 100}{70. 1,06}\) = 1056,60ml

nNaCl = nH2SO4 = 8 (mol) → mNaCl = 8 . 58,5 = 468g

nCaO = nCaOCl2 = 2 (mol) → mCaO = 56 . 2 = 112 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021