Giải câu 2 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 2.Trang 13 sgk hóa học 10

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

A. số khối A.
C. nguyên tử khối của nguyên tử.
B. số hiệu nguyên tử Z.
D. số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Bài làm:

Đáp án D

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021