Giải câu 8 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 35 SGK)

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.

Bài làm:

Số thứ tự của các nhóm A chính là số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021