Giải câu 7 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 48 SGK)

Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là iot.

B. kim loại mạnh nhất là liti.

C. phi kim mạnh nhất là flo.

D. kim loại yếu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án C

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần.

Trong một nhóm A theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố mạnh dân, đồng thời tính phi kim yếu dần

Vì vậy phi kim mạnh nhất là flo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021