Giải câu 8 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 48 SGK)

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ?

Bài làm:

Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne: 1s22s22p6) trong bảng tuần hoàn nguyên tử Mg nhường 2 electron để đạt được 8e ở lớp ngoài cùng. Vì vậyMg có tính kim loại.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021