Giải câu 2 bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 70 SGK)

Tìm câu sai trong các câu sau đây;

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử.

Bài làm:

Đáp án B

Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị: phải là hút nhau bằng lực tương tác yếu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021