Giải câu 7 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 51 SGK)

Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm.

Bài làm:

  • Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA suy ra nguyên tử At có 6 lớp electron và có 7e lớp ngoài cùng. Như các nguyên tố nhóm VIIA thì At có tính phi kim vì có xu hướng nhận thêm 1e để đạt đến cấu hình khí hiếm.
  • So với các nguyên tố cùng nhóm VIIA thì At có điện tích hạt nhân lớn nhất nên có tính phi kim yếu nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021