Giải câu 7 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 96 sgk hóa 10

Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên?

Bài làm:

Các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên do:

  • Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2 np5).
  • Khuynh hướng mạch của chúng là kết hợp thêm 1 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo ra một anion X- rất bền.

X + 1e → X-

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021