Giải thí nghiệm 2 bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ

  • Quan sát sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh qua từng nhiệt độ.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ…
  • Hóa chất: lưu huỳnh bột.

Cách tiến hành:

  • Đun nóng liên tục một ít lưu huỳnh trong ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.
  • Quan sát sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh.

Hiện tượng

  • Lưu huỳnh rắn màu vàng → chất lỏng màu vàng linh động → quánh nhớt màu nâu đỏ→ Lưu huỳnh màu da cam.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021