Giải câu 5 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 5.Trang 14 sgk hóa học 10

Đồng có hai đồng vị và $_{29}^{63}\textrm{Cu}$ . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Bài làm:

Gọi a là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có :

= 63,54

Giải ra ta được a = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021