Giải câu 8 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 8 : Trang 96 sgk hóa 10

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

Bài làm:

a) Gọi X là kí hiệu nguyên tử của halogen cần tìm:

Khi X2 tác dụng với nhôm:

PTHH: 2Al + 3 X2 → 2AlX3

6X (54+ 6X) (g)

a 17,8 (g)

=> a= (1)

Khi X2 tác dụng với magie:

PTHH: Mg + X2 → MgX2

2X (24 +2X) (g)

a 19 (g)

=> a = (2)

Do khối lượng của halogen của hai phản ứng bằng nhau.

=> = \(\frac{17,8. 6X}{54 + 6X}\)

=> X = 35,5 (Clo)

=> Khối lượng Cl2 phản ứng là: = 14,2g

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021