Giải bài 21 hóa học 10: Khái quát về nhóm Halogen

 • 1 Đánh giá

Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào? Có tính chất hóa học và cấu hình e ra sao ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 21: Khái quát về nhóm Halogen. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn

 • Nhóm halogen trong bảng tuần hoàn gồm 5 nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin
 • Những nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, chúng đứng ở cuối chu kì, ngay trước khí hiếm.

II. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử

 • Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2 np5).
 • Khuynh hướng mạch của chúng là kết hợp thêm 1 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng để tạo ra một anion X- rất bền.

X + 1e → X-

=>Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh.

III. Sự biến đổi tính chất

1. Sự biến đổi tính chất vật lí của đơn chất

Đi từ flo đến iot :

 • Trạng thái: Khí → lỏng → rắn
 • Màu sắc: đậm dần
 • Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi: tăng dần.

2. Sự biến đổi độ âm điện

 • Độ âm điện lớn
 • Đi từ flo đến iot độ âm điện giảm dần.
 • Flo có độ âm điện lớn nhất nên có số oxi hóa là -1 . Các nguyên tố khác ngoài số oxi hóa -1 còn có nhiều số oxi hóa khác.

3. Sự biến đổi tính chất hóa học của đơn chất

 • Tính chất hóa học tương tự nhau.
 • Là những phi kim điển hình. Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.
 • Tính oxi hóa mạnh: oxi hóa được kim loại và hidro.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 96 sgk hóa 10

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D.Ag

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 96 sgk hóa 10

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro.

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 96 sgk hóa 10

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. Ở điều kiện thường là các chất khí.

B. Có tính oxi hóa mạnh .

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 96 sgk hóa 10

So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.

b) Tính chất vật lí

c) Tính chất hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 96 sgk hóa 10

Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 96 sgk hóa 10

Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và giải thích chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 : Trang 96 sgk hóa 10

Giải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 : Trang 96 sgk hóa 10

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen


 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021