Giải câu 5 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 96 sgk hóa 10

Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen?

Bài làm:

Nhóm halogen từ flo đến iot:

  • Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : tăng dần.
  • Màu sắc: đậm dần.
  • Độ âm điện giảm dần từ flo đến iot.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021