Giải câu 1 bài 2: Hạt nhân nguyên tử , nguyên tố hóa học, đồng vị

  • 1 Đánh giá

Câu 1.Trang 13 sgk hóa học 10

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

A. số khối.
C. số proton.
B. số nơtron.
D. số nơtron và số proton.

Bài làm:

Đáp án C

Theo định nghĩa: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (cùng Z)

=> Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số proton.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021